Επιταγή Κατάρτισης (Voucher) 600 ευρώ

Ωφεληθείτε άμεσα από το επιδοτούμενο πρόγραμμα στήριξης Επιστημόνων-Ελεύθερων Επαγγελματιών, πληττόμενων από τον COVID-19. Ενίσχυση προσόντων με την μορφή ασύγχρονης τηλεκατάρτισης 100 ωρών και επιδότηση ωφελουμένων 600 ευρώ.

Ωφελούμενοι του προγράμματος:

• δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές
• μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
• οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
• εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
• ιατροί όλων των ειδικοτήτων
• ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου.

Δείτε όλους τους ΚΑΔ

Αντικείμενα Τηλεκατάρτισης:

1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο - Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου
5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές / Ψηφιακή υπογραφή - Ψηφιακά πιστοποιητικά - Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο / Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές

Δείτε αναλυτικότερα τα αντικείμενα τηλεκατάρτισης

Για περισσότερες πληροφορίες με το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης "Φιλομάθεια":

Email: info@filomathia.edu.gr
Κινητό: 697 65 25 635